Size göre Thomas More’un ütopyası, Ana Britanıca’nın ütopya açıklamasındaki,”yaşayanlarına kusursuz bir düzen içinde var olma olanağı sağladığı kabul edilen ideal ülke” sözleriyle parallelik gösterir mi?

Advertisements